Pracujemy 7 dni w tygodniu. E-konsultacja online dostępna nawet w kilkanaście minut.

Marihuana a oddawanie krwi. Czym przed oddawaniem krwi można palić?

Napisano: 08.03.2023 |

Terapia Medyczną Marihuaną online?

Wypełnij formularz ➡️

Krew można oddawać z różnych powodów, między innymi w celu pomocy komuś, kto doznał urazu lub uzupełnienia zapasów krwi w przypadku jej niedoboru. Jest to bezpieczny i łatwy proces, który może mieć głęboki wpływ na życie innych. Cały proces trwa zaledwie kilka minut, a oddana krew może uratować życie wielu osobom. Ponadto oddawanie krwi to doskonały sposób na odwdzięczenie się społeczności i pomoc w dokonywaniu zmian na świecie. Kto może oddać krew? Czy po paleniu marihuany można oddawać krew?

Terapia Medyczną Marihuaną online?

Wypełnij formularz ➡️

Krwiodawstwo a palenie marihuany

Od dawców krwi wymaga się spełnienia określonych kryteriów kwalifikujących do oddania krwi. Wymogi te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dawcy, jak i biorcy. W Polsce krew może oddać każda osoba o dobrym ogólnym stanie zdrowia, spełniająca wymagania wiekowe i wagowe. Aby móc oddać krew, dawcy muszą być zdrowi i wolni od jakichkolwiek chorób zakaźnych. Muszą również mieć co najmniej 18 lat i ważyć co najmniej 50 kilogramów. Ponadto dawcy krwi nie mogą być narażeni na patogeny przenoszone przez krew w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co więcej, od ostatniego krwiodawstwa minęły co najmniej 2 miesiące. Dawcy, którzy spełniają te kryteria, mogą bezpiecznie oddać krew i pomóc ratować życie.

Oddawanie krwi wiąże się z kilkoma krytycznymi dyskwalifikacjami. Jednym z nich jest to, czy dawca kiedykolwiek zażywał nielegalne narkotyki w iniekcjach, ponieważ może to prowadzić do chorób przenoszonych przez krew, takich jak HIV i zapalenie wątroby. Kolejną dyskwalifikacją jest sytuacja, w której dawca niedawno podróżował do kraju o wysokim ryzyku zachorowania na malarię. Wreszcie osoby, które przeszły określone rodzaje operacji, często są dyskwalifikowane z oddawania krwi, ponieważ istnieje ryzyko infekcji. Chociaż te dyskwalifikacje mogą wydawać się surowe, mają one na celu ochronę zarówno zaopatrzenia w krew, jak i potencjalnych odbiorców transfuzji krwi. 

Oddanie krwi a narkotyki

Polskie Centra Krwiodawstwa nie sprecyzowało zaleceń dotyczących oddawania krwi  w trakcie terapii medyczną marihuaną. Z tego względu można jedynie wyciągać ogólne wnioski na podstawie obowiązujących wytycznych.

Przyjmuje się, że używanie konopi indyjskich w jakiejkolwiek formie nie dyskwalifikuje osoby z oddawania krwi, chyba że zażycie substancji to powoduje zauważalne pogorszenie rozumienia danej sytuacji. Nawet samozwańczy nałogowi palacze konopi, mogą oddawać krew, o ile nie są widocznie na haju. 

Warto również zaznaczyć, że terapii medyczną marihuaną podejmują się osoby, które doświadczają rozmaitych, zazwyczaj przewlekłych dolegliwości. Istnieje możliwość, że obok leczenia konopiami zażywają również inne substancje lecznicze.

A jak THC wpływa na oddanie krwi? Dla bezpieczeństwa biorców warto powstrzymać się od palenia przez kilka dni przed krwiodawstwem. W krwi obecność konopi może utrzymywać się od kilku godzin do mniej więcej 2 dni, chociaż zdarza się, że można wykryć metabolity THC nawet po 20-25 dniach.

Z tego powodu przed podjęciem działań najlepiej skonsultować się z lekarzem. Rozmowa pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, dzięki którym decyzja o oddaniu krwi będzie przemyślana z rozwagą i w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych.

Warto również uważać z paleniem marihuany w krótkim czasie po oddaniu krwi, ponieważ organizm jest osłabiony, a efekty działania substancji aktywnych mogą zostać wzmocnione.

Oddanie krwi a alkohol

W przypadku alkoholu istnieje podobna zasada. Nie można oddawać krwi, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz w stanie nadmiernego pobudzenia nerwowego. Co więcej, spożycie alkoholu kilka czy kilkanaście godzin przed krwiodawstwem powoduje, że dana osoba może źle się poczuć po oddaniu krwi, ponieważ alkohol w znacznym stopniu rozszerza naczynia krwionośne. To powoduje, że krew pozostaje w obwodowych naczyniach krwionośnych, a mózg pozostaje niedotleniony. Warto pamiętać, że biorcami krwi i jej składników są osoby chore, o obniżonej odporności, często wymagające leczenia operacyjnego itp., którym mogą zaszkodzić nawet śladowe ilości alkoholu we krwi dawcy.

Jak długo należy odczekać po paleniu marihuany, aby oddać krew?

Jak wspomniano wyżej, chociaż substancje aktywne z medycznej marihuany uwalniają się z krwi dość szybko — proces trwa od kilku godzin do dwóch dni — warto odczekać kilka dni przed oddaniem krwi. Wymagania nie zmieniają się niezależnie od tego, jak często dana osoba zażywa konopi. Zarówno osoby używające marihuany na stałe, jak i sporadycznie mogą oddawać krew oraz osocze, o ile spełniają wszystkie pozostałe kryteria dotyczące krwiodawstwa. Z tego wynika, że honorowymi krwiodawcami po oddaniu wystarczającej ilości krwi (5 litrów dla kobiet i 6 litrów dla mężczyzn) mogą zostać również osoby palące marihuanę.

Czy i jak marihuana wpływa na krew?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że palenie konopii może wpływać na ich krew. Warto o tym pamiętać, jeśli rozważa się oddanie krwi. Substancje chemiczne zawarte w marihuanie mogą pozostawać we krwi do 28 dni. Ponadto te chemikalia mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych chorób krwi. W związku z tym zaleca się unikanie palenia konopii przed oddaniem krwi.

Co więcej, istnieje kilka warunków, które mogą tymczasowo lub na stałe zdyskwalifikować cię z oddawania krwi, na które ma wpływ palenie konopii. Na przykład niskie ciśnienie krwi jest często skutkiem ubocznym palenia konopii. Może to spowodować omdlenie podczas procesu oddawania krwi. Dodatkowo, jeśli masz infekcję lub stan zapalny w żyłach, może to również ulec zaostrzeniu przez palenie konopii i skutkować dyskwalifikacją z oddawania krwi. Wreszcie, jeśli obecnie przyjmujesz leki rozrzedzające krew, palenie konopii może jeszcze bardziej rozrzedzić krew i spowodować nadmierne krwawienie podczas procesu oddawania krwi. Chociaż palenie konopii może wpływać na te warunki, należy pamiętać, że zwykle są one tylko tymczasowymi dyskwalifikacjami. Gdy stan ustąpi, powinno się być uprawnionym do ponownego oddawania krwi.

Czy podczas oddawania krwi można wykryć obecność marihuany?

Samo stosowanie marihuany nie jest przeciwwskazaniem do oddawania krwi czy osocza. Podczas badania materiału wykonuje się rutynowo testów na obecność THC, więc obecność tej substancji aktywnej we krwi nie jest czynnikiem dyskwalifikującym. Niemniej trzeba pamiętać, żeby nie stawić się w stacji krwiodawstwa pod wpływem marihuany czy żadnych używek, ponieważ wówczas krew nie zostanie pobrana.

Terapia Medyczną Marihuaną online?

Wypełnij formularz ➡️

Jak otrzymać
e-wizytę w 15 min?

  1. Wypełnij formularz medyczny
  2. Lekarz oceni Twój stan zdrowia
  3. Kod e-recepty otrzymasz SMS tylko po pozytywnej kwalifikacji

baner
top